wandelagenda

PROGRAMMA 2019

Oliebollentocht

  • 30 december 7-12-15-18km

Partycentrum Oud Zumpelveld

Irmstraat 23, 6369VL Simpelveld

----------------------------------

PROGRAMMA 2020

Keiendorptocht

  • 8 maart

Restaurantde3sprong

Kruinweg 3, 6369TZ Simpelveld

Mergellandroute

café Oud Bocholtz

Past. Neujeanstraat 11, 6351GK Bocholtz

  • 2 en 3 mei

Woensdagtochten

Restaurantde3sprong

Kruinweg 3, 6369TZ Simpelveld

  • 6 mei

  • 3 juni

  • 1 juli

  • 5 augustus

  • 2 september

  • 7 oktober

Oliebollentocht

  • 30 december 7-12-15-18km

Partycentrum Oud Zumpelveld

Irmstraat 23, 6369VL Simpelveld

Gesponsord door:

Facebook Image

50e Jaarvergadering wandelvereniging NOAD 15 maart 2019

Op zaterdag 15 maart 2019 heeft de wandelsportvereniging NOAD Bocholtz haar 50e jaarvergadering gehouden in haar clublokaal Oud Bocholtz in Bocholtz.
Na de opening en een welkomstwoord aan een dertigtal aanwezige leden door voorzitter Chris Gijselaers, werden het jaarverslag van de secretaris over 2018 en het financieel overzicht van de penningmeester over 2018 voorgelezen. Beide verslagen werden met applaus van de vergadering goedgekeurd.
Chris Gijselaers werd daarna bij acclamatie weer voor drie jaar als voorzitter herkozen.
Doordat Hans Luijpen uit Brunssum door de ledenvergadering, eveneens bij acclamatie, als bestuurslid werd gekozen, kon een van de vacatures weer worden ingevuld.
Na een korte pauze nam Piet Schillings het woord om een toelichting te geven op een drietal onderwerpen.
Allereerst over de Algemene Verordening Gegevensbescherming die van mei 2018 van kracht is en waar het bestuur ook diverse maatregelen voor heeft genomen. Daarna werd wat langer stil gestaan bij het vieren van het 50 jarig bestaan van NOAD in september 2019. Tot slot stelde hij de aanwezige leden op de hoogte van de ontwikkelingen rond de website van NOAD.
Na enkele mededelingen en de rondvraag sloot voorzitter Chris Gijselaers de jaarvergadering af.